Showing posts with label 12TH COMPUTER SCIENCE. Show all posts
Showing posts with label 12TH COMPUTER SCIENCE. Show all posts

News Update:பிளஸ் 2 கணினி அறிவியல் வினாத்தாளில் அதிக பிழைகள்: முழு மதிப்பெண் வழங்க கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்தல்

April 09, 2023 0

  News Update:பிளஸ் 2 கணினி அறிவியல் வினாத்தாளில் அதிக பிழைகள்: முழு மதிப்பெண் வழங்க கல்வியாளர்கள் வலியுறுத்தல் . பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு கணின...

Powered by Blogger.