Showing posts with label SSC. Show all posts
Showing posts with label SSC. Show all posts

2074 காலியிடங்களுக்கான SSC புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

May 22, 2022 0

2074 காலியிடங்களுக்கான SSC புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு . மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள குரூப் பி, சி பணியிடங்களுக்கா...

மத்திய அரசில் 7,500க்கும் அதிகமான குரூப் 'பி', 'சி' வேலைவாய்ப்புகள்: எஸ்எஸ்சி புதிய அறிவிப்பு

January 09, 2022 0

மத்திய அரசில் 7,500க்கும் அதிகமான குரூப் 'பி', 'சி' வேலைவாய்ப்புகள்: எஸ்எஸ்சி புதிய அறிவிப்பு மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில...

SSC - 3261 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தல் மற்றும் பாடக் குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்தல் தொடர்பாக - தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு

September 28, 2021 0

SSC - 3261 காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பித்தல் மற்றும் பாடக் குறிப்புகளை பதிவிறக்கம் செய்தல் தொடர்பாக - தமிழ்நாடு அரசு செய்தி வெளியீடு . P...

Powered by Blogger.