Showing posts with label 5TH STD. Show all posts
Showing posts with label 5TH STD. Show all posts

Class 5| சமூக அறிவியல் | பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி |அலகு1| பகுதி 2

October 21, 2021 0

 Class 5| சமூக அறிவியல் | பண்டைய அகழ்வாராய்ச்சி |அலகு1| பகுதி 2 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்கை கிளிக் செய்து   எங்களுடைய கல்வி மற்ற...

5th STD REDUCED SYLLABUS 2021-2022

October 15, 2021 0

  5th STD REDUCED SYLLABUS 2021-2022 Please Click the below link to Download PDF File from Our Site. பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்...

வகுப்பு 5 கணக்கு எண்கள் சதுர எண்களின் அறிமுகம் அலகு 02 பகுதி1 KalviTv

October 12, 2021 0

 வகுப்பு 5 கணக்கு எண்கள் சதுர எண்களின் அறிமுகம் அலகு 02 பகுதி1 KalviTv கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்க்கை கிளிக் செய்து   எங்களுடைய ...

Powered by Blogger.