Showing posts with label TN-TET. Show all posts
Showing posts with label TN-TET. Show all posts

TET - தேர்ச்சி மதிப்பெண் சான்றிதழ் பதிவிறக்கம் செய்ய மீண்டும் வாய்ப்பு

November 09, 2023 0

  TET - தேர்ச்சி மதிப்பெண் சான்றிதழ் பதிவிறக்கம் செய்ய மீண்டும் வாய்ப்பு   2022ம் ஆண்டு டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் தங்களுடைய சான்றித...

TNTET 2023- ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - 2 விழுக்காடு பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை - அதிர்ச்சி தகவல்

March 28, 2023 0

   TNTET - ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - 2 விழுக்காடு பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் கூட தேர்ச்சி பெறவில்லை - அதிர்ச்சி தகவல் TNTET - ஆசிரியர் தகுதித் தேர...

Powered by Blogger.