Showing posts with label EMIS. Show all posts
Showing posts with label EMIS. Show all posts

TN Emis செயலி வழிகாட்டி | 6-9 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கலை அரங்கம் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக தலைமையாசிரியர்களுக்கான Art and Culture செயலியின் (HM Module) வழிகாட்டும் கையேடு

October 30, 2023 0

  TN Emis செயலி வழிகாட்டி | 6-9 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கலை அரங்கம் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக தலைமையாசிரியர்களுக்கான Art and Culture செயலியின் ...

News Update:EMIS Online TC Generate செய்வதற்கான வழிமுறைகள்

May 05, 2023 0

   1 ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை அனைத்துப் பாடத்துக்கான தமிழ் நாடு அரசு வெளியிடுள்ள புதிய பாடப்புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய,1st std to...

மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான எமிஸ் ஐ.டி., பயன்பாடு: பள்ளிக்கல்வித்துறை எச்சரிக்கை

May 02, 2023 0

   1 ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை அனைத்துப் பாடத்துக்கான தமிழ் நாடு அரசு வெளியிடுள்ள புதிய பாடப்புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய,1st std to...

News Update:கனவு ஆசிரியர் - 2023 முதல் நிலை தேர்வுக்கான முடிவுகள் ஏப்ரல் 22ம் தேதி வெளியிடப்படும் - TN EMIS

April 19, 2023 0

News Update:கனவு ஆசிரியர் - 2023 முதல் நிலை தேர்வுக்கான முடிவுகள் ஏப்ரல் 22ம் தேதி வெளியிடப்படும் - TN EMIS . கனவு ஆசிரியர் - 2023 முதல் நில...

Powered by Blogger.