Showing posts with label RTE. Show all posts
Showing posts with label RTE. Show all posts

News Update:RTE 25% மூலமாக 8,000 தனியார் பள்ளிகளில், 83 ஆயிரம் மாணவர்களை சேர்க்க பள்ளிக்கல்வித் துறை அனுமதி

April 19, 2023 0

News Update:RTE 25% மூலமாக 8,000 தனியார் பள்ளிகளில், 83 ஆயிரம் மாணவர்களை சேர்க்க பள்ளிக்கல்வித் துறை அனுமதி . கட்டாயக் கல்வி உரிமை சட்டப்படி...

RTE - தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயில விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

May 17, 2022 0

RTE - தனியார் பள்ளிகளில் இலவசமாக கல்வி பயில விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு Please Click the below link to Download PDF File from Our Si...

RTE சட்டத்தில் பள்ளிகளில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணம் விடுவிப்பு

October 18, 2021 0

RTE சட்டத்தில் பள்ளிகளில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்விக் கட்டணம் விடுவிப்பு Please Click the below link to Download PDF File from Our Site. ப...

Powered by Blogger.